شارك المنتج :
DOXLYN 50% WSP
0 ريال
        متوفر
       

       

Indicaties

 

 

Behandeling van de volgende gespecificeerde infecties van de luchtwegen en het maagdarmstelsel veroorzaakt door micro-organismen gevoelig voor doxycycline.
 
Niet-herkauwende kalveren
  • Bronchopneumonie en pleuropneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp., Streptococcus spp.,Arcanobacterium pyogenes, Haemophilus (Histophilus) somnus en Mycoplasma spp..

Varkens:

  • Atrofische rhinitis veroorzaakt door Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica;
  • Bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus suis en Mycoplasma hyorhinis;
  • Pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae.

Kippen:

  • Infecties van de luchtwegen veroorzaakt door Mycoplasma spp., Escherichia coliHaemophilus paragallinarum en Bordetella avium;
  • Enteritis veroorzaakt door Clostridium perfringens en Clostridium colinum.

 

Toediening/Dosering

 

 

Kip: Oraal, via het drinkwater
25 mg doxycyclinehyclaat/kg lichaamsgewicht/dag, overeenkomend met 50 mg product per kg lichaamsgewicht, gedurende 3-5 opeenvolgende dagen.

 

Niet herkauwend kalf: oraal, via het drinkwater en/of de kunstmelk.
10 mg doxycyclinehyclaat/kg lichaamsgewicht/dag, overeenkomend met 20 mg product per kg lichaamsgewicht, gedurende 3-5 opeenvolgende dagen, verdeeld over 2 toedieningen.

 

Varken: oraal, via het drinkwater
10 mg doxycyclinehyclaat/kg lichaamsgewicht/dag, overeenkomend met 20 mg product per kg lichaamsgewicht, gedurende 3-5 opeenvolgende dagen.

1 oranje Dopharma maatschepje is 22 gram.

 

Wachttijdadvies

  • Kalf 7 dg
  • Kip 5 dg
  • Varken 8 dg
  • Varken IKB 8 dg

Contra indicaties

 

 

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor tetracyclines of voor één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij dieren met ernstige lever- of nierinsufficiëntie.

 

Interacties

 

Niet toedienen in combinatie met bactericide antibiotica, zoals penicillines en cegalosporines. Tettracyclines kunnen kationen (bv. Mg, Mn, Fe en Al) chelereren en dit kan leiden tot verminderde biologische beschikbaarheid.

 

Waarschuwingen

 

 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor doxycycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten op micro-organismen afkomstig van zieke dieren op een veehouderij sterk aanbevolen.
Er is een hoog resistentiepercentage van uit kippen geïsoleerde E. coli tegen tetracyclines gedocumenteerd. Daarom mag het middel alleen voor de behandeling van door E. coli veroorzaakte infecties worden gebruikt nadat gevoeligheidstesten zijn uitgevoerd. Resistentie tegen tetracyclines is ook gerapporteerd in pathogenen in varkens(A. pleuropneumoniae, S. suis) en pathogenen in kalveren (Pasteurella spp.) in sommige EU-landen.
Aangezien volledige eliminatie van de doelpathogenen mogelijk niet wordt bereikt, moet het geneesmiddel worden gecombineerd met een goede bedrijfsvoering, zoals goede hygiëne, adequate ventilatie en geen overbevolking.

 

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient 
In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de be- of verwerking en/of toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

 

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
In verband met stapeling van doxycycline in jong botweefsel, dient het product terughoudend te worden gebruikt tijdens dracht en lactatie.

 

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
In kalveren kan acute, soms fatale myocardiale degeneratie optreden na eenmalige of herhaalde toediening. Omdat dit vaak veroorzaakt wordt door overdosering, is het belangrijk om de dosering nauwkeurig af te wegen.

 

Bewaarcondities / Houdbaarheid

 

 

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden (securitainer) of 18 maanden (emmer).
Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 3 maanden.
Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater: 24 uur.
Houdbaarheid na reconstitutie in de kunstmelk: direct gebruiken.
Beneden 25 ºC bewaren.Niet in de koelkast of vriezer bewaren.Beschermen tegen vorst.

 

Veiligheidsmaatregelen

 

 

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor doxycycline worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten op micro-organismen afkomstig van zieke dieren op een veehouderij sterk aanbevolen.
 
Er is een hoog resistentiepercentage van uit kippen geïsoleerde E. coli tegen tetracyclines gedocumenteerd. Daarom mag het middel alleen voor de behandeling van door E. coli veroorzaakte infecties worden gebruikt nadat gevoeligheidstesten zijn uitgevoerd. Resistentie tegen tetracyclines is ook gerapporteerd in pathogenen in varkens(A. pleuropneumoniae, S. suis) en pathogenen in kalveren (Pasteurella spp.) in sommige EU-landen.
 
Aangezien volledige eliminatie van de doelpathogenen mogelijk niet wordt bereikt, moet het geneesmiddel worden gecombineerd met een goede bedrijfsvoering, zoals goede hygiëne, adequate ventilatie en geen overbevolking.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient 
In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de be- of verwerking en/of toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker

 

 

Verpakking

 

 

Pot 1 kg.
Emmer 5 kg.

 

Registratienummer

REG NL 8753 / UDD


اضافة تعليق او سؤال